Свържете се с нас: +359 88 228 7400

Проекти   

Проекти

"БТ-Инженеринг" ЕООД

ОСНОВНИЯТ ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА Е КОНСУЛТАНТСКИ, ПРОЕКТАНТСКИ И ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ

През годините сме използвали вътрешно-фирмено ядро от ключови експерти подпомогнати от динамично избран екип от външни експерти с нужната за конкретната задача квалификация. Този гъвкав подход ни позволи да увеличим базата си от знания, за да предложим услуги в широк диапазон от сектори. Основните области, в които работим, са:

Основни
Области
на
Специализация
ЧЛЕНСТВА И ДЕЙСТВАЩИ СТАНДАРТИ

Компанията е дългогодишен член на редица организации: Българска асоциация на Архитектите и Инженерните консултанти (БААИК), Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) и Българска минно-геоложка камара (БМГК), където управителят на фирмата е председател на комисията по Околна среда. Компанията също така е член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното проектиране (КИИП), сертифицирана като проектантско бюро. Лицензирани сме за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и извършването на строителен надзор съгласно Българското/Европейското законодателство.

Притежаваме действащи сертификати от TUV Nord по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.