Свържете се с нас: +359 88 228 7400

КОИ СМЕ НИЕ?

"БТ-Инженеринг" ЕООД е Българска компания създадена през 1991 с основна дейност консултантски, проектантски и инженерни услуги в сферата  на околната среда, минното дело и управлението на отпадъците. Портфолиото от изълнени проекти и предлагани услуги включва широк спектър от различни по обем и сложност задачи - от проекти с държавна значимост като изготвяне на Национални стратегически документи, изменения на закони и нормативни актове, през документация свързана с реализацията на инвестиционни намерения като Пред-инвестиционни прочувания, Апликационни форми, ОВОС-и и комплексни разрешителни до проектиране (идейно, техническо, работно), надзор и техническа помощ при изграждането на съоръжения в областта на минното дело, управлението на отпадъци, водите и управлението на риска от замърсяване.

 "БТ-Инженеринг" ЕООД

ОСНОВНИЯТ ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА Е КОНСУЛТАНТСКИ, ПРОЕКТАНТСКИ И ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ

През годините сме използвали вътрешно-фирмено ядро от ключови експерти подпомогнати от динамично избран екип от външни експерти с нужната за конкретната задача квалификация. Този гъвкав подход ни позволи да увеличим базата си от знания, за да предложим услуги в широк диапазон от сектори. Основните области, в които работим, са:

Основни
Области
на
Специализация
ЧЛЕНСТВА И ДЕЙСТВАЩИ СТАНДАРТИ

Компанията е дългогодишен член на редица организации: Българска асоциация на Архитектите и Инженерните консултанти (БААИК), Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC) и Българска минно-геоложка камара (БМГК), където управителят на фирмата е председател на комисията по Околна среда. Компанията също така е член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното проектиране (КИИП), сертифицирана като проектантско бюро. Лицензирани сме за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и извършването на строителен надзор съгласно Българското/Европейското законодателство.

Притежаваме действащи сертификати от TUV Nord по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.